หน้าหลัก
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ประวัติของโรงเรียน


ความเป็นมาของโครงการและปีที่เริ่มทำโครงการ
     วัตถุประสงค์ของโครงการ
            เป้าหมายการดำเนินงาน
                 ผู้มีส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดหนองคันฯ
                       รางวัลและความภาคภูมิใจที่ได้รับ
                                     ภาพกิจกรรม

 

วิสัยทัศน์
มาร์ชโรงเรียน
รูปอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
บุคลากร
สิ่งแวดล้อม
ธนาคารขยะรีไซเคิล
ปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง
อื่นๆ
ศูนย์ประวัติศาสตร์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
  - การแข่งขันตำน้ำพริกฯ
  - โครงงานจิตอาสาครายเครียดฯ
  - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
อัพเดทเมื่อ : Wednesday, October 24, 2012 11:19
โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
หมู่ที่ 4 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.039-455401
E-mail : watnongkhan@gmail.com

 

Free Web Hosting