หน้าหลัก

ปุ๋ยหมักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมตัวอย่าง ระดับภาค

ประวัติของโรงเรียน

 

        โรงเรียนวัดหนองคันอยู่ในชุมชนเกษตรดั้งเดิม เมื่อไม่กี่สิบปีก่อนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเป็นในชุมชนกึ่งเมือง
กึ่งชนบทพื้นเพการทำมาหากินแบบชุมชนใกล้ชายฝั่งทะเลของหมู่ 4 ตำบลตะกาดเง้า ที่ส่วนใหญ่ทำนาข้าวก็
เปลี่ยนเป็นนากุ้งส่วนของแถมพร้อมความเจริญทุกแห่ง คือ ขยะล้นเมือง เพราะวันนี้ลูกหลานชาวนาหันไป
ทำงานรับจ้าง คนเคยปลูกข้าวเปลี่ยนมาซื้อข้าว กินแทน ขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติกก็มากขึ้นตาม ความนิยมจับจ่ายใช้สอย
ของชาวบ้าน ธนาคารขยะจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆและครูจึงเปิดให้เด็กที่สนใจสมัครมาเรียนรู้ เพื่อช่วยลดขยะ
และหวังปลูกฝังสำนึกด้าน สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและคนในชุมชนเป็นที่มาของการเสกเลนเป็นปุ๋ย (การทำปุ๋ยสูตรหนองคันที่ใช้เลนนากุ้ง) การเสกขยะเป็นเงินทอง(ธนาคารขยะ) การรีไซเคิลขยะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วย
คาถาวิเศษและแรงบันดาลใจ จากพระราชดำริที่ว่า “เปลี่ยนของเสียให้กลับมาใช้ประโยชน์อีกทางหนึ่งเป็นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”คาถาวิเศษสั้นๆ ที่ไม่เพียงช่วยกันกอบกู้ชุมชนเล็กๆ แต่จะช่วย โลกทั้งใบด้วย หากช่วยกันเผยแพร่
คาถานี้สู่ทุกคนในชุมชนชาว ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน

ปุ๋ยหมักสูตรหนองคัน
     ใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ ฟางข้าว (ปกติจะเผาทิ้ง) และดินเลน จากนากุ้ง (เป็นที่มาปัญหาน้ำเสียในชุมชน) ดังพระราชดำริเปลี่ยน ของเสียให้กลับมาใช้ประโยชน์
ส่วนผสม
ดินเลนนากุ้ง + เศษพืชต่างๆ (เช่น ฟางข้าว ใบไม้ เศษพืช) + ปุ๋ยหมักชีวภาพ

1. เตรียมพื้นที่กลางแจ้งสำหรับการทำปุ๋ย เป็นพื้นดินหรือพื้นซีเมนต์ เรียบ ไม่มีน้ำขัง

2. นำเศษพืช 1,000 กก. แบ่งเป็น 4 ส่วน นำ 1 ส่วน ไว้ในแปลง เกลี่ยเป็นกองขนาด 2 x 5 ม. สูง 30 ซม. รดน้ำให้ชุ่ม เหยียบย่ำให้แน่น

3. ดินเลนนากุ้งตากแห้ง 200 กก. แบ่งเป็น 4 ส่วน นำ 1 ส่วน โรยบนกองเศษพืช

4. นำสารเร่งพด.1 จำนวน 1 ถุงละลายน้ำ 20 ลิตร กวนนาน 10 นาที แบ่งเป็น 4 ส่วน นำ 1 ส่วนรดให้ทั่วกอง

5. นำเศษพืชมากองทับอีกชั้นสูงราว 2 คืบ รดน้ำให้ชุ่ม เหยียบย่ำ ให้แน่น โรยด้วยดินเลนนากุ้ง ปุ๋ยยูเรีย และสารเร่งพด.1

6. ทำเช่นเดิม จนครบ 4 ชั้น สูงราว 1.2 ม. นำดินโรยชั้นบนสุด เอาทางมะพร้าวปิดเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในกองปุ๋ย

7. ทุก 10 วัน ให้กลับกองปุ๋ยจากชั้นบนลงชั้นล่าง และจากล่าง ขึ้นบน ทิ้งไว้ ประมาณ 18 สัปดาห์นำไปใช้ได้

Back >>


วิสัยทัศน์
มาร์ชโรงเรียน
รูปอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
บุคลากร
สิ่งแวดล้อม
ธนาคารขยะรีไซเคิล
ปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง
อื่นๆ
ศูนย์ประวัติศาสตร์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
  - การแข่งขันตำน้ำพริกฯ
  - โครงงานจิตอาสาครายเครียดฯ
  - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
อัพเดทเมื่อ : Wednesday, October 24, 2012 11:19
โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
หมู่ที่ 4 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.039-455401
E-mail : watnongkhan@gmail.com

 

Free Web Hosting