หน้าหลัก
มาร์ชโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
ประวัติของโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียน

     แหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นเป็นศรีสง่า    
เราร่วมใจปลูกชัยพฤกษ์กัน
มีชฎาสัญลักษณ์โรงเรียน  
ร่วมพากเพียรศึกษาร่วมกัน
สุขสรร เขียวขาว สีงาม สง่า วิลัย
เราปักใจรักการเรียน  
สัญลักษณ์งามเด่นเห็นกระจ่าง
ไม่จืดจางรักร่วมทางกันไป   
เรามีทั้งชาติ ศาสน์ กษัตริย์
สัญลักษณ์มั่นคงเป็นศักดิ์ศรี    
ภูมิปัญญาท้องถื่นหนองคันมี
ละครชาตรีหนังตะลุงงามเด่นไกล  
กิจกรรมเป็นเลิศในทุกด้าน
สุขภาพนั้นสำคัญพวกเราสน    
เด็ก เด็กสุขภาพดีทั่วทุกคน
ต่างสุขล้นเพราะห่างไกล สิ่งเสพติด เอ๋ย .....

เรียบเรียงโดย
จันทรา เลิศกาญจนพิภพ

Back >>

 

วิสัยทัศน์
มาร์ชโรงเรียน
รูปอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
บุคลากร
สิ่งแวดล้อม
ธนาคารขยะรีไซเคิล
ปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง
อื่นๆ
ศูนย์ประวัติศาสตร์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
  - การแข่งขันตำน้ำพริกฯ
  - โครงงานจิตอาสาครายเครียดฯ
  - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
อัพเดทเมื่อ : Wednesday, October 24, 2012 11:19
โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
หมู่ที่ 4 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.039-455401
E-mail : watnongkhan@gmail.com

 

Free Web Hosting